Vaikuttaja Sami Ärilä


Head of People and Robotics
Ilmarinen
#johtaminen #robotisaatio
#työntulevaisuus #ihmiset