Vaikuttaja

Tiina Räisänen

Toimitusjohtaja, sanansaattaja
Verkkoasema Oy
#Moderni markkinointi
#Moderni myynti