Vaikuttaja Toni Lähde


Brändistrategi / Luova johtaja
MacWell
#strategia #johtaminen
#luovuus

Toni Lähde on brändistrategi ja luova johtaja, jonka erikoisosaaminen on rakentaa monisyisiä brändi– ja tuotekokonaisuuksia, joissa toteutuu sekä lyhyen tähtäimen liiketoiminnan tulos että pitkän tähtäimen brändipääoma. MacWellin omistajuuden ja Luovana johtajana toimimisen lisäksi Toni toimii Brand Advisoryna lukuisille start-upeille.