Etävalmennus yrityksille: Eettisten periaatteiden kirkastaminen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

KENELLE:

Yrityksille ja organisaatiolle, jotka haluavat kirkastaa eettisiä arvojaan ja periaatteitaan.

MIKSI:

Kriisin keskellä organisaation arvot ja eettiset periaatteet tulevat testatuksi. Niiden merkitys, autenttisuus ja ohjaavuus mitataan juuri niissä kaikista kipeimmissä päätöksissä ja tilanteissa. Monelle organisaatiolle käsillä oleva kriisi on todistanut eettisten arvojen vahvuuden. Toiset taas ovat jääneet kaipaamaan vahvempia arvoja päätöksenteon ja arjen elämisen tueksi. Nyt jos koskaan, organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta tarvitsevat yhteisiä arvoja ja eettisiä periaatteita.

VALMENNUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ:

 • Valmennuksen tavoitteena on kirkastaa, tunnistaa ja määritellä organisaation eettiset periaatteet ja kasvattaa edellytyksiä niiden mukaan elämiselle päivittäisessä arjessa, kriisin keskellä ja sen jälkeen.
 • Valmennus suunnitellaan yhdessä organisaation kanssa, suunnittelun pohjana toimivat olemassa olevat arvot/eettiset periaatteet taikka ennakkoon määritellyt yläteemat, joiden tulisi olla eettisten periaatteiden keskiössä (esim. ihmisten kohteleminen, päätöksenteon läpinäkyvyys, suhde asiakkaisiin jne)
 • Valmennukseen kuuluu ennakkokysely, joka lähetetään anonyymisti koko henkilöstölle. Kyselyssä arvioidaan henkilöstön kokemusta arvojen/eettisten periaatteiden merkityksestä ja toteutumisesta käytännön arjessa.
 • Koko henkilöstölle, tai kohdistetulle osallistujaryhmälle (esim. laajennettu johtoryhmä, esihenkilöt) järjestetään etäyhteyksin workshop, jossa ennakkokyselyyn pohjautuen, määritellään yhdessä suuntaviivat eettisille periaatteille, tai kirkastetaan olemassa olevia eettisiä periaatteita.
 • Valmennuksen jälkeen saat workshopin pohjalta laaditut eettiset periaatteet puhtaaksi kirjoitettuna luonnoksena (mikäli tarpeen) sekä ehdotuksen eettisten periaatteiden jalkauttamiseksi yhä vahvemmin organisaation päätöksentekoon, koulutukseen ja viestintään.
 • Valmentajana toimii Code of Conduct Companyn perustaja Niina Ratsula.

LOPPUTULEMANA:

1. Organisaatiollasi on kirkastetut eettiset periaatteet, jota koko henkilöstön on ollut mukana määrittelemässä.
2. Tiimisi jäsenillä on parempi valmius toimia eettisesti haastavissa tilanteissa ja arvoristiriidoissa.
3. Osoitat organisaationa vastuullisuutta ja autat henkilöstöä löytämään entistä vahvempaa merkitystä työlleen.
4. Saat selvän suunnitelman, miten myös jatkossa korostaa eettisten periaatteiden merkitystä organisaation koulutuksessa, viestinnässä ja viime kädessä päätöksenteossa.

Hinta:

7980€ + ALV (yrityskohtainen toteutus 5-30 henkilölle)

Hinta sisältää:

 • Suunnittelupalaveri organisaation yhteyshenkilön kanssa (2h)
 • Ennakkokysely, joka lähetetään anonyymisti koko henkilöstölle. Kyselyssä arvioidaan henkilöstön kokemusta arvojen/eettisten periaatteiden merkityksestä ja toteutumisesta käytännön arjessa.
 • Ennakkokyselyn purkupalaveri ja workshopin suunnittelu
 • Etäyhteyksin toteutettu workshop (3-4h) esim. johtoryhmälle, esihenkilöille tai koko organisaatiolle
 • Workshopin purkupalaveri, jossa annamme ehdotukset myös jatkotoimenpiteisiin aiheen pitämiseksi säännöllisesti agendalla (2h)
 • Workshopin pohjalta laadittu luonnos uusiksi eettisiksi periaatteiksi (mikäli periaatteet uusitaan projektin yhteydessä)
 • Materiaalin valmistelu ottaen huomioon yrityskohtaiset toiveet sekä ennakkokyselyn tulokset.
 • Kaikki valmennuksissa esitettävät materiaalit + kolme lisenssiä verkkovalmennukseen, joka antaa eväät syvempään aiheen pohdiskeluun

PALAUTETTA AIKAISEMMILTA OSALLISTUJILTA:

”Vedimme Imatran kaupungille workshopin, jonka pohjalta määriteltiin kaupungin eettiset periaatteet. Projektin yksi tavoitteista oli osallistaa workshopin osallistujat pohtimaan eettisten käytäntöjen tarvetta ja merkitystä oman työnsä ja edustamansa organisaation kannalta. Tässä tehtävässä Niina onnistui hyvin ja voimmekin suositella yhteistyötä Code of Conduct Companyn kanssa vastaaviin projekteihin.”
Kaisa Heino, apulaiskaupunginjohtaja

 

Lisätietoja: info(at)bonfire.fi

Jaa

Vaikuttajasta


Business Ethics Advisor
Code of Conduct Company Oy
#työelämä #oikeintoimimisenkulttuuri #yritysvastuu

Niina Ratsula on yrittäjä, ammattipuhuja, tietokirjailija ja tuleva kauppatieteiden tohtori. Niinalla on taustalla pitkä kansainvälinen ura Kemiran ja Nokian palveluksessa. Vuodesta 2018 Niina on auttanut yrityksiä eettisesti kestävän liiketoiminnan ja työkulttuurin kehittämisessä Code of Conduct Companyn perustajaosakkaana ja Nordic Business Ethics -hankkeen toisena perustajana.

Kommentointi on suljettu