Miksi yrityksen kannattaa tarinallistaa?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mitä hyötyä yrityksille on tarinallistamisesta eli tarinakokemuksen rakentamisesta asiakkaille? Tällä videolla kerron miksi sinun kannattaa nyt lähteä tarinallistamaan yrityksesi toimintaa.

Tarinallistaminen on yrityksen koko toiminnan tai yksittäisen palvelun kehittämistä asiakasta osallistavan tarinan muotoon. Kyse on strategisesta muotoilusta, jossa tarinaa käytetään välineenä asiakaskokemuksen laadun ja elämyksellisyyden kehittämiseen.

Tarinallistamisessa yritykselle luodaan oma ydintarina tukemaan liiketoimintaa ja sen tavoitteita. Tarinaa toteutetaan kaikilla tasoilla niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin palveluympäristössä, palveluprosessien eri vaiheissa ja markkinointiviestinnän eri kanavissa. Tavoitteena on tuottaa vaikuttava ja erottuva tarinakokemus!

  • Tarinallistamisen avulla yritys erottuu, luo kilpailuetua ja vahvan tunnistettavan brändin.
  • Tarinallistamisen avulla linkitetään asioita yhteen niin, että asiakkaan ymmärrys palvelun tai tuotteen merkityksestä juuri hänelle syvenee.
  • Tarinallistamalla luodaan konteksti, joka madaltaa ostamisen kynnystä ja lisätään aikaa, jonka asiakas viettää yrityksen markkinointiviestinnän ja palvelun parissa.
  • Tarinat aktivoivat lisäostoksiin (koukuttamiset, ”pitkät hännät”, tarinan hyödyntäminen jälkimyynnissä).
  • Tarinallistaminen on myös ”shoppingentertainmentia”: viihteellistettyä shoppailua, tarinallistamalla rakennetaan elämysympäristöjä, tarinamaailmoja.
  • Tarinallistaminen luo sillan digitaalisen ja fyysisen sekä markkinointiviestinnän että palvelukokemuksen välille.
  • Tarinallistamisessa asiakas on mukana luomassa tarinaa myös itse, tämä sitouttaa asiakkaan tehokkaasti.
  • Tarinallistaminen tuo  tuotteistamiseen uutta hohdetta ja helpottaa asiakkaan kulkua palvelutilanteessa tilanteesta toiseen.
  • Arvolähtöinen viesti välittyy parhaiten juuri tarinallistamisen kautta. Tarinallistaminen auttaa luottamuksen rakentamista ja emotionaalisen suhteen muodostamista asiakkaisiin.
Jaa

Vaikuttajasta

Anne Kalliomäki

Tarinallistaja
Tarinakone
#tarinallistaminen
#tarinakokemus

Anne on Tarinakoneen perustaja ja tarinallistaja. Hän on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun edelläkävijä Suomessa. Anne auttaa asiakkaitaan hyödyntämään draamallista eli toimintaan perustuvaa tarinankerrontaa tuloksen tekemisessä.

Jätä kommentti