Mitä tarkoittaa sisältöstrategia?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Myyjät mukaan markkinointiin!

Olen käynyt viime viikkojen aikana kymmeniä keskusteluja yrittäjien ja markkinoijien kanssa siitä, miten nykyisessä maailmantilassa voidaan tehdä myyntiä ja uusasiakashankinta. Sellaiset termit kuin sisältöstrategia, sisältömarkkinointi ja inbound ovat nousseet tiuhaan keskusteluissa esiin. Tällainen markkinoinnille tuttu terminologia saattaa kuitenkin tuntua myyjien vinkkelistä ylätason hötöltä – miten nämä edes liittyvät myyntityöhön?!

Tuloksellista markkinointia on mahdotonta tehdä ilman myyjien keräämää arvokasta tietoa. Aktiivisesti myyntityötä tekevät tuntevat parhaiten asiakkaat ja heillä on arvokasta tietoa siitä millaista tietoa asiakkaat janoavat ostoprosessiinsa. Näin ollen sisällön suunnittelu eli sisältöstrategian tekemisen tulisi koskea markkinoijia sekä myyjiä!

1. Myyjät tuntevat asiakkaan maailmankuvan parhaiten. Myyntikeskustelujen aikana asiakkaiden toiveet, pelot ja haasteet nousevat esille. Myyjän työhönhän kuuluu kuuntelu, ymmärtäminen ja oikeanlaisten ratkaisujen tarjoaminen.
2. Myyjät tuntevat asiakkaiden ostoprosessin. He tietävät millaista informaatiota jokaiselle päättäjälle/vaikuttajalle tulee tarjota, ostoprosessin eri vaiheissa.

Tuloksellinen digimarkkinointi tarvitsee kiinnostavaa ja vaikuttavaa sisältöä!

Iloista vappua ystävät!

 

Lisää digivinkkejä YouTubesta!

Jaa

Vaikuttajasta

Tiina Räisänen

Toimitusjohtaja, sanansaattaja
Verkkoasema Oy
#Moderni markkinointi
#Moderni myynti

Jätä kommentti