Oikein toimimisen kulttuuria tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 30.3.2020.

Törmään monesti työssäni toteamukseen: ”Toimimme vastuullisesti, noudatammehan me kaikkea meitä koskevaa lainsäädäntöä.”

Käsillä olevan kriisin silmässä meistä jokainen – niin ihmisinä kuin yrityksinäkin – tarvitsee enemmän kuin kokemuksen siitä, että ”tässä toimitaan nyt ohjeita ja lakeja noudattaen”. Tästä kriisistä selviävät vahvimpana ne yritykset ja organisaatiot, joilla on vahva kulttuuri ja vahvat arvot. Sillä nyt, jos koskaan niitä arvoja ja kulttuuria tarvitaan. Nyt jos koskaan, niiden merkitys testataan – niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan silmissä.

Vahva kulttuuri auttaa tekemään kestäviä päätöksiä

Oikein toimimisen kulttuurissa on kyse sellaisesta työilmapiiristä, jossa asioita tehdään niin kuin on oikein, sen sijaan että tavoiteltaisiin lyhyen tähtäimen tuloksia tai henkilökohtaista hyötyä. Kun tällainen kulttuuri on vahva, ihmiset pysähtyvät tärkeiden päätösten ja tilanteiden edessä peilin eteen arvioimaan oikeaa tapaa: Millaisilla valinnoilla voisimme saada enemmän hyvää aikaan ihmisille ja yhteiskunnalle ympärillämme? Kysymys on laajempi kuin vain yhden organisaation, saati yhden yksilön, menestys.

Nyt jos koskaan tarvitaan ajattelua, jossa omasta terveydestä huolehtimisen edelle menee yhteiskunnan heikoimmista huolehtiminen. Jossa henkilökohtaisten osinkojen edelle menee työpaikkojen turvaaminen niille, joiden hyvinvointi on vaakalaudalla. Tästä kaikesta on oikein toimimisen kulttuurissa kyse. Kyse on siis paljon muustakin kuin siitä, että noudatetaan lakia ja yleisiä ohjeistuksia. Kyse on siitä, ostavatko työntekijät yrityksen arvot juuri nyt, tässä hetkessä kun niitä koetellaan enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin?

Testaa oma kulttuurisi

Mistä tunnistat, kuinka vahva oikein toimimisen kulttuuri sinun organisaatiossasi on? Pääset lähemmäksi vastausta ainakin näiden kysymysten avulla:

  • Mihin asioihin tällä hetkellä kiinnitetään huomiota? Onko fokus liiketoiminnan turvaamisessa, ihmisten hyvinvoinnissa vai tasapainoisesti näiden välillä?
  • Toteutuuko psykologinen turvallisuus? Onko esihenkilön virtuaalinen ovi auki huolien kuuntelulle? Kokeeko työyhteisö, että he tulevat kuulluksi tässä tilanteessa? Onko epävarmuudesta, vaikeista tunteista, peloista lupa puhua? Kuunteleeko kukaan?
  • Miten mahdolliset henkilöstövähennykset tai lomautukset hoidetaan? Toteutuuko näissä keskusteluissa ja tilanteissa ne samat eettiset arvot, jotka koristavat työpaikkaruokalan seiniä?
  • Miten kulttuuria johdetaan, kun porukka on erillään? Yrityskulttuuri on edelleen olemassa, vaikka fyysisesti toimistolla ei enää pelatakaan pingistä villasukat jalassa. Vahva osa yrityskulttuuria ovat ne tekemiset, jotka tapahtuvat, kun kukaan ei ole näkemässä. Etätyö asettaa täysin uudenlaisia haasteita esimerkiksi sellaisen kulttuurin johtamiselle, jossa on totuttu vahvaan fyysiseen läheisyyteen. Miten kulttuuriin kiinnitetään huomiota juuri nyt? Kuten Panu Luukka sanoo, jos yrityskulttuuria ei johda, se tapahtuu. Tiedättekö mitä kulttuurillenne on tapahtumassa juuri nyt?
  • Mikä on henkilöstön kokemus juuri nyt oikeudenmukaisuuden kokemuksesta? Jos kysyisit tämän pienen kysymyksen vaikkapa anonyyymin henkilöstökyselyn kautta, minkälainen olisi vastaus.

Työntekijäkokemus kertoo ovatko arvot totta

Nyt jos koskaan kannattaa pitää korvat höröllään työntekijäkokemuksesta. Kokevatko työntekijät, että heidän työnantajansa lunastavat tämän kriisin silmässä arvolupauksensa vastuullisena ja eettisenä toimijana? Tämän kokemuksen ymmärtäminen ja selvittäminen voi olla yrityksellesi kullanarvoinen tieto. Tämä tieto mahdollisesti määrittää sen, mitä yrityksestä on jäljellä sitten kun kriisi on selätetty.

Jaa

Vaikuttajasta


Business Ethics Advisor
Code of Conduct Company Oy
#työelämä #oikeintoimimisenkulttuuri #yritysvastuu

Niina Ratsula on yrittäjä, ammattipuhuja, tietokirjailija ja tuleva kauppatieteiden tohtori. Niinalla on taustalla pitkä kansainvälinen ura Kemiran ja Nokian palveluksessa. Vuodesta 2018 Niina on auttanut yrityksiä eettisesti kestävän liiketoiminnan ja työkulttuurin kehittämisessä Code of Conduct Companyn perustajaosakkaana ja Nordic Business Ethics -hankkeen toisena perustajana.

Jätä kommentti