9 kirjavinkkiä vuoden 2019 varrelta: osa 1 – strategiakirjallisuus

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Olen intohimoinen lukija ja lukeminen onkin yksi keskeisistä tavoistani oppia ja kehittyä ammatillisesti. Tänä vuonna olen keskittynyt lukemaan ja oppimaan muutenkin erityisesti strategiasta, organisaatioista, niiden johtamisesta ja kulttuurista sekä teknologiasta. Olen oppinut näistä osa-alueista valtavasti ja löytänyt paljon hyödyllistä omaan strategiakonsultin työhöni: työkaluja, havainnollistavia esimerkkejä ja niin edelleen.

Tässä 9 kirjavinkkiäni -blogisarjan ensimmäinen osa eli strategiakirjallisuus: lukemiani kirjoja vuoden 2019 varrelta, jotka ovat erittäin ajankohtaisia myös vuonna 2020! Kiitos niille, jotka kirjoista ovat puolestaan vinkanneet minulle.

Chris Bradley, Martin Hirt & Sven Smit: Strategy Beyond the Hockey Stick

Kirjan ensimmäinen luku alkaa sanoilla “Strategy is precisely the wrong problem for human brains and the right problem for playing games, especially when the “inside view” goes unchecked”. Syy, miksi strategiaprosessien lopputuloksena syntyy niin usein liikevaihtoennusteita, jotka muistuttavat jääkiekkomailoja ja vain pieniä parannuksia ja panostuksia on kirjan mukaan juuri tässä lausahduksessa. Strategiasta on tullut sosiaalinen peli, jossa ajetaan omaa agendaa, uraa ja palkkakehitystä, ajaudutaan tekemään kaikkia miellyttäviä päätöksiä ja keskitytään sisäpolitiikkaan ennemmin kuin siihen, mitä markkinoilla tapahtuu. 

Strategy Beyond the Hockey Stick ei ole siinä mielessä perinteinen strategiakirja, että se tarjoaisi prosessimallia tai muuta vastaavaa strategiatyöhön. Sen sijaan kirja tarjoaa kahdeksan näkökulmaa, joilla katsoa strategiatyötä tuoreiden linssien läpi sekä vääntää isompaa vaihdetta silmään, jotta päästään strategiassa relevanttien ja todellisten kysymysten ääreen. Näihin kahdeksaan näkökulmaan liittyen kirjasta löytyy paljon kultajyviä: konkreettisia työkaluja, joilla tehdä muutos strategiatyön luonteessa. Kirjan kumppaniksi suosittelen herrojen blogausta: Have you tested your strategy lately?

 

Paul Leinwald & Cesare R. Mainardi: Strategy That Works

Mistä syntyy strategian ja sen toiminnallistamisen kuilu ja miten se ylitetään? Strategy That Works vastaa tähän seuraavasti: kyvykkyyksillä. Kyvykkyydet auttavat lunastamaan arvolupauksen, ne mahdollistavat ydinliiketoiminnan nopeankin laajentamisen ja kasvun sekä ne ryhdittävät strategisen tahtotilan mukaisen tekemisen ja kehittämisen.

Kyvykkyyksien kautta katsottuna jokaisella yrityksellä on oma identiteettiprofiilinsa: arvolupaus ja positio markkinoilla, erilaisten ja toisiaan vahvistavien kyvykkyyksien systeemi arvolupauksen lunastamiseksi ja portfolio tuotteita ja palveluita, jotka nojaavat kyvykkyyksiin. Sen sijaan, että kasvunälkäinen yritys keskittyisi poukkoilemaan markkinamahdollisuuksien perässä, kirja peräänkuuluttaa sitoutumista identiteettiprofiiliin ja siihen, mitä yritys pystyy parhaiten tekemään. Tämä on yksi niistä viidestä epätavanomaisesta näkökulmasta, joihin kirja nojaa ja jotka tarjosivat hyviä oivalluksia, miten tehdä ja toiminnallistaa strategiaa kyvykkyyksien kautta ja samalla kuroa umpeen näiden välinen kuilu:

  1. Sitoudu identiteettiisi: erilaistu ja kasva sen pohjalta, mitä pystyt tekemään parhaiten eli kyvykkyyksien kautta
  2. Vie strategiaa käytäntöön funktiorajat ylittävien kyvykkyyksien ja niiden kehittämisen avulla sen sijaan, että pyrkisit funktiokohtaiseen erinomaisuuteen
  3. Unohda organisaatiomuutokset ja pistä kulttuuri töihin: kehitä kulttuuria kyvykkyyksille kriittisten käyttäytymisten kautta
  4. Erota erilaistavat kyvykkyydet ja satsaa niiden kehittämiseen eniten: allokoi kuluja kyvykkyyksille, älä funktioille
  5. Muokkaa markkinaa ja kysyntää jatkuvalla kyvykkyyksien kehittämisellä

 

Rita McGrath: Seeing Around Corners

Miten tunnistetaan orastava suunnanmuutos markkinalla, joka tulee muuttamaan liiketoiminnan fundamentteja? Miten strategiaa tulisi tehdä, jotta orastavat suunnanmuutokset tunnistettaisiin ajoissa? Entä miten luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin? Muun muassa näihin kysymyksiin Rita McGrath etsii vastauksia uusimmassa kirjassaan tarjoillen hyviä työkaluja ja mielenkiintoisia esimerkkejä, jotka virkistävästi poikkeavat myös niistä puhkikulutetuista (Apple, Google, jne.). Poimin kirjasta matkaani seuraavat:

  • Strateginen ketteryys: oivalluksille ja signaaleille muutoksista on luotava esteetön kulkureitti ylimpään johtoon ja uudistumista on tehtävä autonomisesti
  • Tavoitteiden asettaminen ja indikaattorit: tulosmittareiden (lagging indicators) mahti on edelleen voimakas, olisiko jo nyt kuitenkin aika siirtyä ennakoiviin mittareihin (leading indicators)?
  • Skenaariot ja suunnanmuutosten alkupisteet: vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa on erilaiset suunnanmuutosten alkupisteet ja indikaattorit näille. Mitä tapahtumat 6, 12 ja 18 kuukautta ennen kertoisivat, että suunnanmuutos lähenee?
  • Strategian merkitys kasvaa entisestään: autonomia, kokeilut, innovaatiot, jne. eivät kumuloidu liiketoiminnan parhaaksi, mikäli suunta ei ole selvä ja jaettu
  • Innovaatio on taitolaji ja kuten mitä tahansa kyvykkyyttä, sen maturiteettia voi arvioida ja kehittää esim. kirja 8-portaisella asteikolla

 

Blogisarjan seuraavat osat tulevat käsittelemään organisaatioita, niiden johtamista ja kulttuuria sekä teknologiaa. Lisää kirjavinkkejä tulossa siis pian!

Jaa

Vaikuttajasta

Kati Järvi

Ennakointi- ja strategiakonsultti

#tulevaisuus #strategia #innovaatiot #ekosysteemit

Kati on ennakointi- ja strategiakonsultti. Katin henkilökohtainen tarkoitus on haastaa ja tukea suomalaisia organisaatioita rakentamaan tulevaisuuslähtöisiä, merkityksellisiä kasvustrategioita, vahvistaa kyvykkyyksiä sekä kehittää niiden kulttuuria arvojohdetuksi ja työn merkityksellisyyttä tukevaksi. Kati kirjoittaa mm. tulevaisuuden ennakoinnista, strategiasta ja kyvykkyyksistä, tulevaisuuden työstä ja johtamisesta sekä itseohjautuvista organisaatioista.

Jätä kommentti