Voiko hyvä tiimi parantaa sekä asiakas- että työntekijäkokemusta?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kuinka paljon teillä kiinnitetään huomiota tiimeihin? Tehdäänkö työtä tiiminä vai yksilöinä?

Tiimityö on hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen keskiössä. Hyvin toimivassa tiimissä lopputulokset ovat laadukkaita ja työntekijät viihtyvät. Hyvässä tiimissä projektin suunnittelu ja ideointi tapahtuu yhteistyössä: kaikkien ehdotukset kerätään, ja tiimiläiset kehittävät toistensa ajatuksia eteenpäin. Etenemissuunnitelma laaditaan yhdessä, mikä takaa että projekti on alusta asti kaikkien yhteinen.

Mitä tällä saadaan aikaan? Projektin laatu on alusta asti parempi: kun ongelman ratkaisijoita on useampi, on ratkaisu monipuolisempi koska usein ihmisellä on taipumus preferoida omanlaistaan lähestymistä. Lisäksi ajatteluvirheet nähdään aikaisin, kun tiimiläiset käyvät läpi ja keskustelevat toistensa ideoista. Tämä toistuu kaikissa työn vaiheissa ja kaikenlaisissa työssä: ideoita syntyy yhdessä enemmän ja monipuolisemmin, materiaalien laatu ja tarkkuus paranevat, virheiden määrä ajattelussa vähenee.

Lisäksi yhdessä tekeminen lisää kaikkien sitoutumista työhön. Kun suunnitelmat, lähestyminen ja ideat on alusta alkaen tehty yhdessä, tuntee jokainen tiimiläinen ne osittain omikseen.

Lopuksi: yhdessä tekeminen on mukavampaa ja ihmiset viihtyvät paremmin töissä. Kaikki meistä viihtyvät ryhmässä jossa tunnemme olevamme arvokkaita, meitä autetaan ja tunnemme onnistavamme. Esimerkiksi kirjassaan ”Nine Lies About Work” Marcus Buckingham ja Ashley Goodall toteavat että tiimit joissa ihmiset tekevät työtä ovat kaikkein tärkein työssä viihtymiseen vaikuttava tekijät. Heidän tutkimustensa mukaan päivittäiset ihmissuhteet ja työtehtävät ovat tärkeimmät konkreettisesti työn mielekkyyteen vaikuttavat kokemukset.

Tämän päivän ongelmat ovat eilisen ratkaisuja. 

The Fifth Discipline, Peter M. Senge

Mikä tiimityössä sitten on vialla? Miksi se ei kaikkialla toimi? Monessa yrityksessä mahdollisuuksia tiimityöhön on vähennetty tai poistettu joko tehokkuuden toivossa tai johtuen työn siirtämisestä edullisemman työvoiman maihin. Hyvin toimiva tiimityö pohjautuu luottamukselle, ihmisten kanssakäymiselle ja yhteistyölle. Olemassa olevat palaveri- ja työkäytännöt eivät tue tiimiytymistä: ihmiset eivät tapaa toisiaan eivätkä aidosti opi tuntemaan kolleegojaan, tai projektit on aikataulutettu ja hinnoiteltu niin, ettei yhteistyölle ole aikaa jne.

Uskon ja toivon että trendi on kääntymässä, ja että tiimien monipuolinen arvo laadun, asiakaskokemuksen ja työntekijäviihtyvyyden solmukohdassa tunnistetaan ja tiimien onnistumisen edellytyksiä vaalitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Jaa

Vaikuttajasta

Liisa Holma

Offering lead, Customer experience design and Innovation
Marketing Clinic
#strategia #muutos
#asiakaskokemus #design

Johtaja, jota kiinnostaa asiakkaan onnistuminen, strategia, design-ajattelu ja johtaminen. Ammatillinen taustani on digitalisaatioon liityvän strategian kehittämisessä, muutoksen johtamisessa, ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. Uskon, että asiakasymmärrys ja asiakaskeskeisyys ovat onnistuneen strategian ja liiketoiminnan kulmakiviä. Työssäni yhdistelen design-ajattelun malleja strategian kehityksen ja transformaation käytänteisiin ja löydän näin kasvumahdollisuuksia sekä asiakkaille että toimittajille. Johtajana energisoin ja coachaan tiimejä onnistumaan yhdessä. Tavoitteeni on innostaa ihmisiä ja olla mukana ohjaamassa yritysten kehittymistä ja uusiutumista auttamalla työntekijöitä löytämään uudenlaisia työtapoja. Uskon että onnellisuus ja hyvinvointi ovat onnistumisen ehtoja niin työssä kuin elämässä yleensä. Teen myös muutaman ystävän kanssa podcastia nimeltä Things+: https://www.soundcloud.com/thingspluspod

Jätä kommentti