Voiko hyvä tiimi parantaa sekä asiakas- että työntekijäkokemusta?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kuinka paljon teillä kiinnitetään huomiota tiimeihin? Tehdäänkö työtä tiiminä vai yksilöinä?

Tiimityö on hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen keskiössä. Hyvin toimivassa tiimissä lopputulokset ovat laadukkaita ja työntekijät viihtyvät. Hyvässä tiimissä projektin suunnittelu ja ideointi tapahtuu yhteistyössä: kaikkien ehdotukset kerätään, ja tiimiläiset kehittävät toistensa ajatuksia eteenpäin. Etenemissuunnitelma laaditaan yhdessä, mikä takaa että projekti on alusta asti kaikkien yhteinen.

Mitä tällä saadaan aikaan? Projektin laatu on alusta asti parempi: kun ongelman ratkaisijoita on useampi, on ratkaisu monipuolisempi koska usein ihmisellä on taipumus preferoida omanlaistaan lähestymistä. Lisäksi ajatteluvirheet nähdään aikaisin, kun tiimiläiset käyvät läpi ja keskustelevat toistensa ideoista. Tämä toistuu kaikissa työn vaiheissa ja kaikenlaisissa työssä: ideoita syntyy yhdessä enemmän ja monipuolisemmin, materiaalien laatu ja tarkkuus paranevat, virheiden määrä ajattelussa vähenee.

Lisäksi yhdessä tekeminen lisää kaikkien sitoutumista työhön. Kun suunnitelmat, lähestyminen ja ideat on alusta alkaen tehty yhdessä, tuntee jokainen tiimiläinen ne osittain omikseen.

Lopuksi: yhdessä tekeminen on mukavampaa ja ihmiset viihtyvät paremmin töissä. Kaikki meistä viihtyvät ryhmässä jossa tunnemme olevamme arvokkaita, meitä autetaan ja tunnemme onnistavamme. Esimerkiksi kirjassaan ”Nine Lies About Work” Marcus Buckingham ja Ashley Goodall toteavat että tiimit joissa ihmiset tekevät työtä ovat kaikkein tärkein työssä viihtymiseen vaikuttava tekijät. Heidän tutkimustensa mukaan päivittäiset ihmissuhteet ja työtehtävät ovat tärkeimmät konkreettisesti työn mielekkyyteen vaikuttavat kokemukset.

Tämän päivän ongelmat ovat eilisen ratkaisuja. 

The Fifth Discipline, Peter M. Senge

Mikä tiimityössä sitten on vialla? Miksi se ei kaikkialla toimi? Monessa yrityksessä mahdollisuuksia tiimityöhön on vähennetty tai poistettu joko tehokkuuden toivossa tai johtuen työn siirtämisestä edullisemman työvoiman maihin. Hyvin toimiva tiimityö pohjautuu luottamukselle, ihmisten kanssakäymiselle ja yhteistyölle. Olemassa olevat palaveri- ja työkäytännöt eivät tue tiimiytymistä: ihmiset eivät tapaa toisiaan eivätkä aidosti opi tuntemaan kolleegojaan, tai projektit on aikataulutettu ja hinnoiteltu niin, ettei yhteistyölle ole aikaa jne.

Uskon ja toivon että trendi on kääntymässä, ja että tiimien monipuolinen arvo laadun, asiakaskokemuksen ja työntekijäviihtyvyyden solmukohdassa tunnistetaan ja tiimien onnistumisen edellytyksiä vaalitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Jaa

Vaikuttajasta

Liisa Holma

Offering lead, experience
design and innovation
Marketing Clinic
#strategia #muutos
#käyttäytyminen #johtaminen

Ihmisillä ja inhimillisyydellä on valtava vaikutus yrityksen menestykseen, oli kyse asiakkaista, työntekijöistä, tai muista sidosryhmistä. Tavoitteeni on auttaa yrityksiä menestymään hyödyntämällä inhimillisiä piirteitä ja toimimalla viisaasti ihmisten kanssa yhdessä. Vain ajassa kiinni oleva ja toteutunut strategia on tehokas, ja vain huomioimalla ihmiset heti strategian suunnittelun alusta saakka voidaan tehdä ajassa eläviä, toteutettavia strategioita. Toimin konsulttina, ja opin asiakkailta ja kollegoilta päivittäin uutta. Jaan oivalluksia ja oppimaani LinkedInissä, Instagramissa, ja Twitterissä. Lisäksi teen yhdessä ihanan Things+ -jengin kanssa podcastia: https://www.soundcloud.com/thingspluspod

Jätä kommentti